شرکت ایمن حریق هوشیارباکادری مجرب وجوان درراستای انواع کارها درخصوص ایمنی وآتش نشانی درحیطه کاری کارکنان ومسئولین مربوطه با چندین سال سابقه آماده ارائه خدمات  و تجهیزات و مشاوره وآموزش ونظارت رادارد.

1- خدمات شارژ وفروش انواع کپسولهای اطفاءحریق وجرم گیری بانرخ اتحادیه.

2- نصب وراه اندازی سیستم اعلام واطفاء حریق برای ادارات وسازمانها.

3- علاوه برآموزش ایمنی این شرکت برای کلیه پرسنل آموزش دیده گواهینامه ویا کارت ایمنی صادر مینماید.

4- فرستادن کارشناس با هماهنگی هر 2ماه یکبار برای چک کردن کپسول ها.

5-مشاوره برای راه اندازی سیستم های هیدرانت وآبگیری درسطح آن محوطه گارگاهی .

6-تهیه انواع جعبه  باکس جهت کپسولهاوسیستم های هیدرانت.

7- مشخص کردن نوع کپسول و لزوم استفاده ی آن بصورت تابلوارائه میگردد.

8- انجام تست هیدرواستاتیک ( تست فشاربدنه کپسول) .

9- فراهم کردن تجهیزات کارگاهی ازقبیل البسه، کلاه،لوازمات آتش نشانی وغیره…

10- هزینه ایاب وذهاب کلیه کپسولها درسطح شهربصورت رایگان میباشد.

11-صدورانواع بیمه نامه مسئولیت کپسولهای شارژ شده ازطریق این شرکت.

تلفن مشاوره وکارشناس:      09163038790